Archive for the ‘Inspirujące cytaty’ Category

Posted: November 17, 2012 in Inspirujące cytaty

Chciałbym podzielić się z wami zwrotką ze świetnej piosenki Survivor – Burning Heart która daje mi naprawdę niezłego kopa ( zwłaszcza podczas biegania ).

Org.
In the warriors code
There’s no surrender
Though his body says “stop”
His spirit cries “never”
Deep in our soul a quiet ember
Knows it’s you against you
It’s the paradox that drives us on
It’s a battle of wills
In the heat of attack
It’s the passion that kills
That victory is yours alone

Tłumaczenie.
W kodeksie wojowników
Nie ma poddania się
Kiedy jego ciało mówi “stop”
Jego dusza płacząc krzyczy “nigdy”
W głębi naszych dusz cichy niedopałek
Wie że to ty przeciwko sobie
To paradoks poganiający nas naprzód
To walka z wolą
W cieple ataku
To pasja która zabija
To zwycięstwo jest tylko twoje

Advertisements